Användarguide

ANVÄNDARGUIDE. MEN OCKSÅ ETT ERBJUDANDE.

En regional utvecklingsstrategi är ett övergripande styrdokument och samlande verktyg. Men det är i arbetet hos Skånes olika aktörer som resultatet syns. I kommuners utvecklings- och översiktsplaner. I myndigheters jämställdhets- och miljöarbete. I samarbete, engagemang och initiativ från regionens företag, frivilligorganisationer och myndigheter.

En av anledningarna till att Skåne rör sig framåt är att många, både medborgare och aktörer, vill vara med. Och många är med. Resan är lika viktig som målet och symbolen är ett sätt att både knyta samman aktörer och för dig att visa ditt engagemang i Det öppna Skåne 2030. Den här vägledningen syftar till att visa upp vilka möjligheter symbolen har och hur den kan användas.

 LADDA NER ANVÄNARGUIDE