Sverige är tolerant men intoleransen är större i Skåne än i övriga riket

  • Värderingsundersökningar visar att intoleransen är hög, framför allt bland män med lägre utbildning.
  • Skåne förknippas i högre grad med ord som främlingsfientlighet, traditionellt och gemytligt, och i lägre grad med ord som tryggt och tolerant.
  • Öresundsregionen anses ha hög internationell karaktär men förknippas samtidigt med mindre öppenhet, integrationsproblem och hög brottslighet.

Källor