Skåne har en ung, varierad befolkning som växer

  • Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare en inflyttning av utrikes födda.
  • Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och de har rötter i sammanlagt 193 länder.
  • Skåne växer med motsvarigheten av ett nytt Lund vart tionde år.
  • Skånes folkmängd ökar i alla delar av regionen, men ökar snabbast i sydvästra Skåne.
  • Av Skånes drygt 1,3 miljoner invånare bor 11 procent utanför en tätort, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent.

Källor