Skåne har en stark innovationskraft men behöver fler livskraftiga och växande företag

  • Skåne utmärker sig som en innovativ region vad gäller investeringar i forskning, utveckling och patent och har rört sig mot en mer kunskapsintensiv näringslivsstruktur.
  • Under perioden 1998-2009 ökade nyföretagandet i Skåne med 100 procent, jämfört med 75 procent i riket.
  • Innovationsförmågan behöver främjas, såväl inom de specialiserade kunskapsintensiva företagen som inom det befintliga breda näringslivet.

Källor