Skåne är länken till kontinenten men integrationen i Öresundsregionen har tappat fart

  • Som en del av Öresundsregionen har Skåne en hög internationell tillgänglighet.
  • Integrationsprocessen i Öresundsregionen har utvecklats sedan Öresundsbron öppnades, men har de senaste åren tappat fart; pendlingen minskar och många danskar väljer att flytta tillbaka till Danmark.
  • Juridiska, skattemässiga och regelmässiga gränshinder innebär en sämre möjlighet för arbetsgivare på bägge sidor om sundet att hitta rätt kompetens samtidigt som arbetstagare tvekar att söka jobb över gränsen.

Källor